Mitä haluat varata?

Klarna
Offers online payment with Klarna

Oikeudellinen neuvonta

Vastauksia oikeudellisiin ongelmiisi esim.
- avio-oikeus ja avioehtosopimus, avioero ja siihen liittyvä omaisuuden jako
- perintöoikeus , perintöverotus ja perinnönjako, pesänselvittäjän ja pesänjakajan tehtävät
- edunvalvontavaltakirja, testamentti
- työsuhde, irtisanominen,
- vahingonkorvausasiat, vakuutuskorvaukset, rikosasiassa uhrin korvaukset
- verosuunnittelu (esim. lahjavero, luovutusvoittovero),
- riita-asioiden oikeudenkäynnit (velkomus, vahingonkorvaus, kaupan vastuu, työsuhderiidat, asuntokauppa ym.)
- hometalo- ja kiinteistökauppariidat sekä lunastusriidat erityisellä kokemuksella ja asiantuntemuksella
- tasa-arvolakiin liittyvät korvausvaatimukset
Vastauksia oikeudellisiin ongelmiisi puhelimitse esim.
- avio-oikeus ja avioehtosopimus, avioero ja siihen liittyvä omaisuuden jako
- perintöoikeus , perintöverotus ja perinnönjako
- edunvalvontavaltakirja, testamentti
- työsuhde, irtisanominen,
- vahingonkorvausasiat, vakuutuskorvaukset, rikosasiassa uhrin korvaukset
- verosuunnittelu (esim. lahjavero, luovutusvoittovero),
- riita-asioiden oikeudenkäynnit (velkomus, vahingonkorvaus, kaupan vastuu, työsuhderiidat, asuntokauppa ym.)

Kerää asiaasi koskevat asiakirjat varattuna soittoaikana esille. Odota soittoamme. Pyrimme soittamaan Sinulle +- 5 minuutin marginaalilla.
Nyt samalla istumalla testamentti, edunvalvontavaltakirja tai avioehtosopimus valmiiksi!
- perintö-ja lahjaverosuunnittelu
- perunkirjoitukset
- verosuunnittelu
- yrityksen sukupolvenvaihdokset
- yrityskaupat
- yritysjärjestelyt

Lakitoimisto Tiina Tikka Oy

- Kokemusta yli neljännesvuosisadalta
- siviiliasiat ja riita-asiat erikoisalana
- luvansaanut oikeudenkäyntiavustaja, varatuomari

Muutamia esimerkkejä jutuista, joita hoidamme:
Asianomistajan vaateet rikosasiassa Asuntokauppa Autokauppa Avioehtosopimus Avioero Avoero Edunvalvontavaltakirja Espanjan asiat Fuusio Haastehakemus Hevoskauppa Hoitotahto Hometaloriita Irtisanominen Kauppakirja Keskinäinen testamentti Kiinteistökauppa Kuolinpesän selvitys Lahjakirja Liiketoimintakauppa Lunastusriita Maariita Oikeudenkäynti Omaisuuden erottelu Osakekauppa Osakkeiden lunastus Ositus Palkkasaatava Perinnönjako Perunkirjoitus Pesänjakajana perinnönjaossa ja osituksessa Pesänselvittäjänä perinnönjaossa Rakennusurakka Remonttiriita Riita-asia Sukupolvenvaihdos Tasa-arvoriita Testamentti Testamentin moite Testamenttisaannon täytäntöönpano Tietoimitus Työsuhderiita Urakkasopimus Vahingonkorvaus Velkomus Verosuunnittelu Verovalitus Yhtiökokous Yrityskauppa

Puhelin 032554107
Sähköposti
Aukioloajat Neuvotteluajat sopimuksen mukaan. Myös kotikäyntejä.
Osoite
Kuninkaankatu 30 B, 3.krs.
33200 Tampere