Mitä haluat varata?

Klarna
Offers online payment with Klarna

Oikeudellinen neuvonta

Nyt samalla istumalla paperit valmiiksi!

75 minuutissa ehtii yleensä tehdä 2 asiakirjaa, jos on selvä käsitys, mitä halutaan tehdä ja kaikki tarvittavat tiedot on käytettävissä.
Nyt pariskunnan kaikki asiat kerralla kuntoon! Kummallekin edunvalvontavaltakirjat ja keskinäinen testamentti.
Yhdellä istumalla valmista, kun vain tietää mitä tahtoo ja kaikki tarvittavat tiedot on käytettävissä!
- lakiapua kotiin
- testamentti, edunvalvontavaltakirja ym. valmiiksi samalla istumalla (2 tunnissa ehtii yleensä 2-3 asiakirjaa)
- matkakulut sisältyvät max 10 km Keskustorilta alueelle
- mahdollisesti tarvittavan toisen todistajan asiakas hankkii itse
- lakiapua kotiin
- testamentti, edunvalvontavaltakirja ym. valmiiksi samalla istumalla
- matkakulut sisältyvät max 10 km Keskustorilta alueelle
- mahdollisesti tarvittavan toisen todistajan asiakas hankkii itse
Vastauksia oikeudellisiin ongelmiisi esim.
- avio-oikeus ja avioehtosopimus, avioero ja siihen liittyvä omaisuuden jako
- perintöoikeus , perintöverotus ja perinnönjako, pesänselvittäjän ja pesänjakajan tehtävät
- edunvalvontavaltakirja, testamentti
- työsuhde, irtisanominen,
- vahingonkorvausasiat, vakuutuskorvaukset, rikosasiassa uhrin korvaukset
- verosuunnittelu (esim. lahjavero, luovutusvoittovero),
- riita-asioiden oikeudenkäynnit (velkomus, vahingonkorvaus, kaupan vastuu, työsuhderiidat, asuntokauppa ym.)
- hometalo- ja kiinteistökauppariidat sekä lunastusriidat erityisellä kokemuksella ja asiantuntemuksella
- tasa-arvolakiin liittyvät korvausvaatimukset
Vastauksia oikeudellisiin ongelmiisi puhelimitse esim.
- avio-oikeus ja avioehtosopimus, avioero ja siihen liittyvä omaisuuden jako
- perintöoikeus , perintöverotus ja perinnönjako
- edunvalvontavaltakirja, testamentti
- työsuhde, irtisanominen,
- vahingonkorvausasiat, vakuutuskorvaukset, rikosasiassa uhrin korvaukset
- verosuunnittelu (esim. lahjavero, luovutusvoittovero),
- riita-asioiden oikeudenkäynnit (velkomus, vahingonkorvaus, kaupan vastuu, työsuhderiidat, asuntokauppa ym.)

Kerää asiaasi koskevat asiakirjat varattuna soittoaikana esille. Odota soittoamme. Pyrimme soittamaan Sinulle +- 5 minuutin marginaalilla.
Nyt samalla istumalla testamentti, edunvalvontavaltakirja tai avioehtosopimus valmiiksi!

50 minuutissa ehtii yleensä tehdä 1 asiakirjan, joskus 2, jos on selvä käsitys, mitä halutaan tehdä.
Verolakimies Vesa Häkli auttaa vaativissa veroasioissa yli 30 vuoden kokemuksella.

- ennakkotietohakemus
- oikaisuvaatimus
- perintö- ja lahjaverosuunnittelu
- perunkirjoitukset
- verosuunnittelu
- verovalitus
- yrityksen sukupolvenvaihdokset
- yrityskaupat
- yritysjärjestelyt

Etäpalvelut

Videoneuvottelussa voidaan helposti muokata ja tarkastella asiakirjoja.
Avioehtosopimus, edunvalvontavaltakirja, hoitotahto, lahjakirja, kauppakirja, testamentti, velkakirja ym. nyt etäpalveluna.

Lakitoimisto Tiina Tikka Oy

- Kokemusta yli neljännesvuosisadalta
- siviiliasiat ja riita-asiat erikoisalana
- luvansaanut oikeudenkäyntiavustaja, varatuomari

Muutamia esimerkkejä jutuista, joita hoidamme:
Asiakirjojen laatiminen Asianomistajan vaateet rikosasiassa Asuntokauppa Autokauppa Avioehtosopimus Avioehtosopimuksen muuttaminen Avioero Avioliiton lakiasiat Avoero Edunvalvontavaltakirja Espanjan asiat Etätoimeksiannot Fuusio Haastehakemus Hevoskauppa Hoitotahto Hometaloriita Ikäihmisen lakiasiat Irtisanominen Jaon moite Jäämistösuunnittelu Kauppakirja Keskinäinen testamentti Kiinteistökauppa Kotikäynnit Kuolinpesän selvitys Lahjakirja Lahjaverotus Laiton irtisanominen Lakineuvonta asiakkaan luona Lakipalvelut kotiin Lausumien laatiminen Leskeneläke Lesken oikeuksien turvaaminen Liikennevahingot Liiketoimintakauppa Lunastusriita Luovutusvoittoverotus Maariita Oikeudellinen neuvonta Oikeudenkäynti Omaisuuden erottelu Omaisuuden jako Omistusoikeuden vahvistaminen Omistusoikeustestamentti Osakekauppa Osakkeiden lunastus Ositus Palkkasaatava Perheyhtiön omistajanvaihdos Perinnönjaon moite Perinnönjako Perintöasiat Perintösuunnittelu Perintöverosuunnittelu Perunkirjoitus Perusteettoman edun palautus Pesänjakajana perinnönjaossa ja osituksessa Pesänselvittäjänä perinnönjaossa Puhelinneuvonta Rakennusurakka Reklamointi Remonttiriita Riita-asia Sukupolvenvaihdos Syrjintä Takaussitoumus Tasa-arvoriita Testamentti Testamentin moite Testamentin peruuttaminen Testamenttisaannon täytäntöönpano Tietoimitus Työsuhderiita Urakkasopimus Vahingonkorvaus Vakuutuskorvaukset Vastauksen laatiminen haasteeseen Velkomus Verosuunnittelu Verovalitus Vuokrasaatava Vuokrasopimuksen purkaminen Yhtiökokous Yhtiöoikeus Yrityskauppa Yrittäjän lakineuvonta Yrittäjän verosuunnittelu

Puhelin 032554107
Sähköposti
Aukioloajat Neuvotteluajat sopimuksen mukaan. Myös kotikäynnit, puhelinneuvonta sekä etätoimeksiannot.
Osoite
Kuninkaankatu 22 A 4. krs.
33210 Tampere